Členství VGC

Nabídka členství pro sezonu 2024
Cena
Vstupní poplatek
5.000 Kč
Vstupní poplatek rodinní příslušníci
4.000 Kč
Vstupní poplatek děti a mládež do 18 let
2.500 Kč
Roční poplatek
4.000 Kč
Roční poplatek děti a mládež do 18 let
3.000 Kč
Roční poplatek zahrnuje:
  • členství ve Vinland Golf Clubu
  • členství v ČGF
  • další výhody a slevy

Roční poplatek má platnost jeden rok, a to od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Přihláška do Vinland Golf Clubu

Máte – li o naše členství zájem, vyplňte přihlášku.

Přihláška do klubu
Podpisem této Přihlášky člena Vinland Golf Clubu prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s podmínkami členství ve Vinland Golf Clubu, a že jsem se seznámil(a) se Stanovami Vinland Golf Clubu a zavazuji se je dodržovat. Dále prohlašuji, že veškeré mé výše uvedené osobní údaje jsou pravdivé a zavazuji se hradit členské příspěvky podle platného ceníku, a to buď v hotovosti nebo bankovním převodem na číslo účtu u KB: 43-9008430217/0100 ( VS = rodné číslo nebo datum narození). S odvoláním na ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím s poskytnutím svého rodného čísla pro účely registrace do Vinland Golf Clubu a následně pak do ČGF a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v této přihlášce byly v nezbytném rozsahu a po dobu mého členství ve Vinland Golf Clubu uchovány a zpracovány výlučně za účelem řádné evidence členů Vinland Golf Clubu.